Z dôvodu čerpania dovoleniek a inventúry začneme objednávky vybavovať po 13. januári 2019.

Biblie

Slovenské Biblie

Ekumenický preklad

Slovo „ekumenický“ naznačuje, že tento moderný preklad je určený každému, bez ohľadu na príslušnosť ku konfesii. Na jeho vzniku sa podieľali biblickí odborníci z 11 cirkví na Slovensku. Ich spoločným cieľom bolo pretlmočiť biblické posolstvo z hebrejčiny a gréčtiny do zrozumiteľnej a ľubozvučnej slovenčiny. Biblia vyšla v dvoch verziách: bez deuterokánonických kníh a s deuterokánonickými knihami. Prácu prekladateľských skupín viedli prof. ThDr. Juraj Bándy, doc. ThDr. Ján Grešo a prof. ThDr. Karol Gábriš. Preklad vydala Slovenská biblická spoločnosť poprvýkrát v roku 2007 a najnovšie 4. opravené vydanie v roku 2018.

Zobrazenie